Włoszczowski Portal Informacyjno-Medialny

6.03.2018 r. Sąd Rejonowy we Włoszczowie umorzył postępowanie przeciwko trzem mężczyznom oskarżonym o znieważenie pomnika komunistycznego w Rząbcu.

proces

Sąd Rejonowy we Włoszczowie umorzył postępowanie przeciwko trzem młodym osobom oskarżonym o znieważenie pomnika w Rząbcu (fot. archiwum UG Włoszczowa).

Sędzia Wojciech Szyposzyński umorzył postępowanie z uwagi na niską szkodliwość społeczną czynu. Prokurator domagał się warunkowego umorzenia sprawy. Wyrok nie jest prawomocny. Koszty sądowe rozpraw sądowych pokryje Skarb Państwa.

/TLW INFO/

wtorek, 13 marzec 2018 20:55
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

6.03.2018 r. odbył się pogrzeb mjr Kazimierza Matuszewskiego z Włoszczowy, oficera Sił Powietrznych w stanie spoczynku.

matuszewski

Trumna z ciałem mjr Kazimierza Matuszewskiego opuszcza kaplicę bł. ks. Józefa Pawłowskiego (fot. UG Włoszczowa).

Msza św. żałobna miała miejsce w kaplicy pw. bł. ks. Józefa Pawłowskiego z Grona 108 Męczenników. W imieniu samorządu powiatu i gminy zmarłego pożegnał wicestarosta włoszczowski Zbigniew Krzysiek. Za lekcje żywej historii podziękował majorowi Zbigniew Hamera, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej.

Kazimierz Matuszewski zmarł 2.03.2018 r. Miał 85 lat. Ostatnie dni spędził w hospicjum w szpitalu. Został pochowany na cmentarzu komunalnym we Włoszczowie. Był jedynym oficerem lotnictwa w stopniu majora w powiecie. Działał także w kole Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Powiatowej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych we Włoszczowie.

/TLW INFO/

wtorek, 13 marzec 2018 20:54
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

7.03.2018r. w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie, z okazji Dnia Kobiet, odbyło się XVI Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego pod hasłem „Siła Kobiet”.

forum

Ok. 400 pan uczestniczyło w XVI Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego, które odbyło się w PCK-R. (fot. UG Włoszczowa).

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od życzeń dla solenizantek z okazji ich święta, które złożył starosta Jerzy Suliga. Następnie włodarze wręczyli tulipany wszystkim zgromadzonym na sali kobietom.

Publiczność miała okazję wysłuchać prelekcji pań z Sądu Rejonowego na czele z sędzią Moniką Kołdon-Sobańską, pt. „Komunikacja – mediacja sztuką dialogu”.

W dalszej części odbył się Koncert życzeń. Burmistrz, wójtowie oraz przedstawiciele poszczególnych gmin złożyli swoim mieszkankom życzenia. Najpiękniejsze arie świata zadedykował dla pań Michał Steciak – tenor liryczny z powiatu jędrzejowskiego. Koncert zakończył się owacją na stojąco.

Ostatnim punktem programu był występ Kabaretu „Czwarta Fala” z Ostrowca Świętokrzyskiego. Panowie przedstawili zabawne skecze i filmiki, które rozbawiły zgromadzoną publiczność i wprowadziły w nastrój radosnego świętowania Dnia Kobiet.

Organizatorami uroczystości byli: Starostwo Powiatowe, Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej oraz Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne.

/TLW INFO/

wtorek, 13 marzec 2018 20:52
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 69

22.02.2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy we Włoszczowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej. 

sesja

Radni podejmą uchwałę m.in. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Uchwalą też wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021.

/TLW INFO/

wtorek, 20 luty 2018 10:29
Czytaj dalej... 0

Zmieniły się zasady dotyczące kandydowania w wyborach na stanowisko wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

wybory 1

Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, można jednocześnie kandydować na radnego gminy i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), lecz jedynie w tej samej gminie i pod warunkiem zamieszkiwania na jej terenie.

Niedopuszczalne jest natomiast jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego sejmiku województwa i na wójta/burmistrza, a także kandydowanie na radnego gminy i wójta czy burmistrza w różnych gminach.

Jak zaznaczyła PKW, kandydat może ubiegać się o stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tylko w jednym miejscu.

Dotychczas można było kandydować jednocześnie na radnego i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w tej samej, bądź innej gminie.

Dopuszczalne było także jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego województwa i na wójta, burmistrza. Zmiany wynikają z wejścia w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego.

Kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 16.11.2018 r. Wybory samorządowe odbędą się prawdopodobnie między 17.10.2018 a 9.11.2018 r.

/TLW INFO/

wtorek, 20 luty 2018 10:20
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

Od 1.03.2018r. w  wyremontowanym Ośrodku Zdrowia w Kurzelowie mieszkańców będzie przyjmować lek. med. Luiza Jaszewska-Chalastra, specjalista medycyny rodzinnej z NZOZ Przychodnia Rodzinna „Zdrowie” z Włoszczowy. 

lekarz

Pani doktor będzie przyjmować pacjentów dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek w godz. 14.00 – 18.00). O zabezpieczenie opieki medycznej dla mieszkańców Kurzelowa po eksmisji wcześniejszego dzierżawcy ośrodka apelował radny Rady Miejskiej Jerzy Wiśniewski.

/TLW INFO/   

wtorek, 20 luty 2018 10:18
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

Od 31.01.2018 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu wyborczego. Będzie kilka nowości, na które już teraz warto się przygotować, bo wybory samorządowe już za ok. 9 miesięcy.

wybory

Na liście zmian znalazła się m.in. nowa definicję znaku „X” stawianego przy nazwisku kandydata oraz zasad ważności głosu. Nowością będą dwa rodzaje obwodowych komisji wyborczych oraz transmisje on-line z przebiegu głosowania w lokalach. 

Od tego roku będzie też więcej obserwatorów zewnętrznych w lokalach. Większą rolę odgrywać będą mężowie zaufania. Pojawi się funkcja obserwatorów społecznych. Utworzony zostanie także tzw. Korpus Urzędników Wyborczych.

Szykują się też zmiany w kampanii wyborczej. Zgodnie z nowymi wytycznymi, każdy wyborca będzie mógł prowadzić agitację wyborczą na rzecz swojego kandydata. Jedynie do zbierania podpisów wymagana będzie pisemna zgoda pełnomocnika wyborczego komitetu. Prowadzenie agitacji bez pisemnej zgody tego pełnomocnika nie będzie stanowiło, jak dotychczas, wykroczenia.

Komitety wyborcze, jak do tej pory, będą mogą korzystać z nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne. Warto pamiętać, że w ramach prowadzonej agitacji nie wolno rozdawać przedmiotów o wartości wyższej niż zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych.

Obowiązek usunięcia materiałów agitacyjnych w ciągu 30 dni po zakończeniu kampanii wyborczej nie będzie dotyczył plakatów i haseł wyborczych znajdujących się na nieruchomości prywatnej, o ile zgodzi się na to jej właściciel.

Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły skorzystać z tzw. głosowania korespondencyjnego. Wcześniej trzeba zgłosić ten fakt komisarzowi wyborczemu, który przekaże następnie zgłoszenie do urzędnika wyborczego w gminie.

Kolejna nowość to transmisje on-line z lokali wyborczych. Cały przebieg wyborów - od rozpoczęcia pracy przez komisję do podpisania protokołu z wyników głosowania - będzie transmitowany przez Internet.

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy, będą funkcjonować dwa rodzaje komisji obwodowych, a nie jedna, jak było dotychczas. Pierwsza zajmować się będzie sprawami przeprowadzenia głosowania, natomiast druga odpowiadać za ustalenie wyników (będzie rozpoczynać pracę w lokalu wyborczym po zakończeniu głosowania).

Podobnie jak w latach poprzednich, w lokalach zastaniemy też tzw. mężów zaufania, których zadaniem będzie obserwowanie prac każdej komisji – od obwodowej po Państwową Komisję Wyborczą. Od tego roku będą oni odgrywać większą rolę.  

Oprócz mężów zaufania, w lokalach wyborczych pojawią się też obserwatorzy społeczni, czyli przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, których celem statutowym jest m.in. troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

W każdej gminie utworzony zostanie też nowy twór – tzw. Korpus Urzędników Wyborczych. Powoływać ich będzie szef Krajowego Biura Wyborczego. Członek korpusu nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, w której pracuje. Nie będzie mógł też należeć do żadnej partii politycznej.

Zadaniem członków Korpus Urzędników Wyborczych będzie przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji, a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

Będą również nowe zasady wyboru członków Państwowej Komisji Wyborczej (7 na 9 wszystkich wybierze Sejm) oraz powołania szefa Krajowego Biura Wyborczego, którego wytypuje minister spraw wewnętrznych i administracji (szef KBW nie może należeć do żadnej partii).

PKW będzie musiało też powołać 100 komisarzy wyborczych, których również wskaże szef MSWiA. Do ich zadań należeć będzie m.in. powoływanie obwodowych komisji wyborczych i zarządzanie drukami kart do głosowania. Będą także zwierzchnikami urzędników wyborczych. Od 1.01.2019 r. to komisarze będą dzielić gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

Warto nadmienić, że kilka dni temu Państwowa Komisja Wyborcza podała prawdopodobny termin tegorocznych wyborów samorządowych. Zdaniem PKW, wybory powinny się odbyć pomiędzy 17.10.2018 a 9.11.2018 r. O dokładnej dacie zadecyduje premier.

/TLW INFO/

czwartek, 08 luty 2018 16:43
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

Prokuratura Rejonowa we Włoszczowie oskarża trzech młodych mężczyzn z powiatu koneckiego o znieważenie pomnika komunistycznego w Rząbcu. Właśnie ruszył proces przed sądem.

pomnik

Pomnik w Rząbcu po dewastacji w 2016r. (fot. archiwum prywatne).

Pierwsza rozprawa odbyła się 23.01.2018r. Prokurator oskarża ich o znieważenie pomnika polskich i radzieckich partyzantów. Podejrzani mieli oblać go czerwoną farbą w nocy w dniu 23.09.2017 r. - w przeddzień obchodów kolejnej rocznicy bitwy partyzanckiej pod Rząbcem. Oskarżeni w wieku 21-23 lat nie przyznali się do zarzutów.

Mężczyznom grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności. Obrońca oskarżonych wnioskował o umorzenie postępowania i uniewinnienie młodych ludzi z uwagi na niską szkodliwość społeczną czynu. Rozprawa sądowa została odroczona do 1.03.2018r.

Pomnik w Rząbcu już kilka razy był niszczony w ostatnich latach. W 2014r. również oblano go czerwoną farbą. Po raz kolejny obelisk został zdewastowany w 2016r. Sprawców wówczas nie ustalono.

/TLW INFO/

sobota, 03 luty 2018 14:15
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

30.01.2018r. otwarto uroczyście zmodernizowany Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. 

sor

We Włoszczowie mamy nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunkowy (fot. Starostwo Włoszczowa). 

Inwestycja ta była drugim i ostatnim etapem projektu pn. „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”.

Włoszczowski szpital pozyskał na ten cel 5 mln zł dotacji z Unii Europejskiej. Cały projekt kosztował ponad 6,6 mln zł. Wkład własny w wysokości 1,5 mln zł pokrył powiat włoszczowski i ZOZ.

W ramach projektu zrealizowano dwa duże przedsięwzięcia, tj. budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, które zostało oddane do użytku latem 2017r. oraz modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, która została zakończona w listopadzie 2017 r.

Wybudowanie całodobowego lądowiska dla śmigłowców, a następnie dostosowanie SOR-u do aktualnych standardów przyczyni się do poprawy udzielania świadczeń medycznych w naszym szpitalu.

Nowy oddział ma być doposażony też w sprzęt medyczny (część już zakupiono). Rocznie włoszczowski SOR przyjmuje ok. 7 tys. pacjentów, także z ościennego powiatu jędrzejowskiego oraz województw łódzkiego i śląskiego. Pierwsi pacjenci zostali przyjęci na odnowiony oddział 1.02.2018r.

/TLW INFO/

sobota, 03 luty 2018 14:13
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

Gmina Włoszczowa, jako jeden z siedmiu samorządów w województwie świętokrzyskim otrzymał 15 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na swój projekt rewitalizacji. 

rewitalizacja

W budynku starej plebanii we Włoszczowie powstanie m.in. muzeum regionalne (fot. TLW INFO).

Cała inwestycja rozłożona na 3 lata będzie kosztować ponad 22 mln zł. Dzięki dotacji unijnej zmieni się wygląd miasta, m.in. rynku. Zabytkowy budynek starej plebanii przejdzie kapitalny remont (powstanie dodatkowa kondygnacja), a w niej pomieszczenia dla organizacji pozarządowych oraz muzeum regionalne.

Rozbudowa czeka też Dom Kultury, tj. dobudowanie sali baletowej, małego amfiteatru ze sceną i zadaszeniem, ciągów pieszych, parkingu. DK Włoszczowa przejdzie też termomodernizację. 

Za krytym basenem „Nemo” powstanie plac zabaw i siłownia zewnętrzna oraz wiata z grillem. Pobliska ul. Wiśniowa zostanie kompleksowo przebudowana wraz z odwodnieniem.

Na osiedlach Brożka, Broniewskiego i Armii Krajowej oraz przy ul. Wiśniowej teren zostanie uporządkowany poprzez usunięcie starych składów opału oraz postawienie w ich miejscu altan śmietnikowych.

Wyremontowany zostanie również 80-letni poprzemysłowy budynek byłego magazynu, znajdujący się przy ulicach Wigury i Pocztowej. Pojawią się tutaj pomieszczenia przeznaczone do prezentacji osiągnięć artystów, promocji wydarzeń kulturalnych a także bawialnia dla dzieci.

Na wszystkich rondach (w tym na planowanych do realizacji) oraz przy głównych drogach wyjazdowych z Włoszczowy zostanie zainstalowane ok. 20 nowoczesnych kamer.

Gmina Włoszczowa przygotowywała się do rewitalizacji ponad 2 lata. Jej wniosek znalazł się na drugim miejscu w województwie pod względem przyznanej punktacji.

/TLW INFO/

środa, 17 styczeń 2018 19:32
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

Od marca do końca 2018 r. handel w marketach będzie dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W pozostałe niedziele, tak jak we wszystkie święta państwowe i kościelne, sklepy będą zamknięte. 

handel

W 2018 r. będzie 29 niedziel handlowych i 23 niedziele z zakazem handlu. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele została przyjęta przez Sejm.

Zakupy w każdą niedziele będzie można zrobić m.in. w: piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw, kwiaciarniach, sklepach z pamiątkami i dewocjonaliami, sklepach z prasą, sklepach z biletami komunikacji miejskiej, sklepach z wyrobami tytoniowymi, w placówkach pocztowych, sklepach na dworcach, środkach komunikacji miejskiej, w placówkach prowadzących skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego oraz w placówkach sprzedających części zamienne i maszyny rolnicze (tylko w okresie od 1.06. do 30.09).

W ustawie zapisano, że handel m.in. w kwiaciarniach, piekarniach, cukierniach czy sklepach z prasą będzie w niedziele dozwolony, ale tylko wówczas, gdy przeważająca działalność tych obiektów będzie polegać odpowiednio na sprzedaży kwiatów, wyrobów piekarniczych, cukierniczych, prasy. Bez zmian w niedziele funkcjonować będą mogły też sklepy internetowe oraz punkty gastronomiczne.

/TLW INFO/

środa, 17 styczeń 2018 19:29
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

tlw.info.pl

Top Desktop version