Włoszczowski Portal Informacyjno-Medialny

Od 31.01.2018 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu wyborczego. Będzie kilka nowości, na które już teraz warto się przygotować, bo wybory samorządowe już za ok. 9 miesięcy.

wybory

Na liście zmian znalazła się m.in. nowa definicję znaku „X” stawianego przy nazwisku kandydata oraz zasad ważności głosu. Nowością będą dwa rodzaje obwodowych komisji wyborczych oraz transmisje on-line z przebiegu głosowania w lokalach. 

Od tego roku będzie też więcej obserwatorów zewnętrznych w lokalach. Większą rolę odgrywać będą mężowie zaufania. Pojawi się funkcja obserwatorów społecznych. Utworzony zostanie także tzw. Korpus Urzędników Wyborczych.

Szykują się też zmiany w kampanii wyborczej. Zgodnie z nowymi wytycznymi, każdy wyborca będzie mógł prowadzić agitację wyborczą na rzecz swojego kandydata. Jedynie do zbierania podpisów wymagana będzie pisemna zgoda pełnomocnika wyborczego komitetu. Prowadzenie agitacji bez pisemnej zgody tego pełnomocnika nie będzie stanowiło, jak dotychczas, wykroczenia.

Komitety wyborcze, jak do tej pory, będą mogą korzystać z nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne. Warto pamiętać, że w ramach prowadzonej agitacji nie wolno rozdawać przedmiotów o wartości wyższej niż zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych.

Obowiązek usunięcia materiałów agitacyjnych w ciągu 30 dni po zakończeniu kampanii wyborczej nie będzie dotyczył plakatów i haseł wyborczych znajdujących się na nieruchomości prywatnej, o ile zgodzi się na to jej właściciel.

Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły skorzystać z tzw. głosowania korespondencyjnego. Wcześniej trzeba zgłosić ten fakt komisarzowi wyborczemu, który przekaże następnie zgłoszenie do urzędnika wyborczego w gminie.

Kolejna nowość to transmisje on-line z lokali wyborczych. Cały przebieg wyborów - od rozpoczęcia pracy przez komisję do podpisania protokołu z wyników głosowania - będzie transmitowany przez Internet.

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy, będą funkcjonować dwa rodzaje komisji obwodowych, a nie jedna, jak było dotychczas. Pierwsza zajmować się będzie sprawami przeprowadzenia głosowania, natomiast druga odpowiadać za ustalenie wyników (będzie rozpoczynać pracę w lokalu wyborczym po zakończeniu głosowania).

Podobnie jak w latach poprzednich, w lokalach zastaniemy też tzw. mężów zaufania, których zadaniem będzie obserwowanie prac każdej komisji – od obwodowej po Państwową Komisję Wyborczą. Od tego roku będą oni odgrywać większą rolę.  

Oprócz mężów zaufania, w lokalach wyborczych pojawią się też obserwatorzy społeczni, czyli przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, których celem statutowym jest m.in. troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

W każdej gminie utworzony zostanie też nowy twór – tzw. Korpus Urzędników Wyborczych. Powoływać ich będzie szef Krajowego Biura Wyborczego. Członek korpusu nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, w której pracuje. Nie będzie mógł też należeć do żadnej partii politycznej.

Zadaniem członków Korpus Urzędników Wyborczych będzie przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji, a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

Będą również nowe zasady wyboru członków Państwowej Komisji Wyborczej (7 na 9 wszystkich wybierze Sejm) oraz powołania szefa Krajowego Biura Wyborczego, którego wytypuje minister spraw wewnętrznych i administracji (szef KBW nie może należeć do żadnej partii).

PKW będzie musiało też powołać 100 komisarzy wyborczych, których również wskaże szef MSWiA. Do ich zadań należeć będzie m.in. powoływanie obwodowych komisji wyborczych i zarządzanie drukami kart do głosowania. Będą także zwierzchnikami urzędników wyborczych. Od 1.01.2019 r. to komisarze będą dzielić gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

Warto nadmienić, że kilka dni temu Państwowa Komisja Wyborcza podała prawdopodobny termin tegorocznych wyborów samorządowych. Zdaniem PKW, wybory powinny się odbyć pomiędzy 17.10.2018 a 9.11.2018 r. O dokładnej dacie zadecyduje premier.

/TLW INFO/

Skomentuj

(*) pola wymagane

tlw.info.pl

Top Desktop version