Branża prawna

Kancelaria radców prawnych z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się głównie w prawie cywilnym, prawie pracy, a także w prawie rodzinnym.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzi

Przeważającą część naszej działalności stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, prawem pracy oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym zakresie polega na ciągłym kontakcie z Klientem, przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, reprezentacji przed sądami, a także udziale w mediacjach i negocjacjach. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie działania w celu zakończenia sporu w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość załatwienia sprawy, jak również zmniejszenie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne firm

Zakres działalności Kancelarii skupia się też na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Obsługa prawna ma przede wszystkim charakter kompleksowy. Doradzamy naszym klientom na każdym polu ich działalności, co obejmuje takie obszary jak prawo administracyjne, pracy, handlowe czy nawet podatkowe. Chcemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam obsługę prawną swojej firmy, w związku z tym koncentrujemy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne skutki prawne.