Branża prawna

Porady prawne w zakresie zachowku, dziedziczenia spółek i podziału spadku

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje wszechstronna pomoc prawną z dziedziny prawa spadkowego. Dysponujemy szerokim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o stwierdzenie nabycia spadku bądź podział spadku. Nie są nam też obce zagadnienia prawne związane z zachowkiem czy dziedziczeniem przedsiębiorstw lub udziałów w spółkach.

Fazy przygotowania do prowadzenia spraw spadkowych

Współpracę w sprawach spadkowych zaczynamy od swobodnej konwersacji z Klientem i od omówienia problemu, z jakim się do nas zgłasza. Ważne jest, żeby już przy pierwszym spotkaniu w sposób kompleksowy, klarowny i zrozumiały przedstawić oraz wyjaśnić zainteresowanemu zawiłość sprawy. Następnym etapem jest zaznajomienie się z potrzebną dokumentacją, również pomoc Klientom w jej zgromadzeniu, a w dalszej kolejności zaplanowanie wraz ze spadkobiercami właściwej dla charakteru sprawy metody działania i sporządzenie odpowiednich pism. Podejmujemy wszelkie starania, by rozwiązywać problemy Klientów w każdej fazie sprawy spadkowej, reprezentując ich w trakcie spadkowego postępowania sądowego, jak i oferując pomoc prawną przy projektach testamentów. Będziemy wsparciem też dla Klientów dążących do pozasądowego rozwiązywania sporu. W takim przypadku możemy zaproponować przygotowanie i wsparcie w negocjacjach ugodowych.

Spadki – szczególny typ postępowań

Charakter spraw spadkowych, pomoc rodzinom, które dopiero co pożegnały bliskich sobie osoby, wymaga całkowitego zrozumienia i taktownego podejścia. Nierzadko wiąże się to z kooperacją z wieloma emocjonalnie zaangażowanymi krewnymi, dla których prawne uregulowanie kwestii majątkowych po zmarłym pozostaje bolesnym obowiązkiem. W takich przypadkach nasz zespół, korzystając z wieloletniego doświadczenia, które pozostaje bezcenne, prowadzi sprawę spadkową podejmując działania pełne empatii.