Branża prawna

Reprezentacja w sporach o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia

Pokrzywdzony może wysuwać roszczenia względem sprawcy o naprawienie szkody. Także w przypadku krzywdy fizycznej ma prawo starać się o zadośćuczynienie. W wielu sytuacjach brak porozumienia między sprawcą szkody i poszkodowanym, najczęściej co do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn posiada szerokie doświadczenie w sporach i dochodzeniu odszkodowań, przede wszystkim od towarzystw ubezpieczeniowych. Przeprowadzone dotychczas postępowania dotyczyły zarówno zadośćuczynień za szkody rzeczowe, jak również szkody osobowe.

Sprawa o odszkodowanie – na jaką kancelarię się zdecydować?

Należy wybrać kancelarię, prowadzącą już tego typu postępowania – biegłość w sprawach odszkodowawczych będzie atutem w kolejnych sprawach z tego obszaru prawa. Oferta kancelarii powinna być wszechstronna – rodzajów spraw odszkodowawczych jest sporo: może to być odszkodowanie za wypadek przy pracy lub komunikacyjny, błąd medyczny, jak również szkody w mieniu czy pojeździe, zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, wysokie koszty leczeniai wiele innych.
Kancelaria Czarniak Baszczyn prowadzi wszelkie wypunktowane wyżej rodzaje postępowań, a także sprawy dotyczące świadczeń odszkodowawczych z polis OC, umów ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń funduszy kapitałowych i postępowań służących odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od firm ubezpieczeniowych. W ramach obsługi prawnej przygotowuje dokumenty, takie jak pozwy przeciwko ubezpieczycielowi i inne (np. w sytuacji rezygnacji z ubezpieczenia).

Pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

Pozew cywilny o odszkodowanie od ubezpieczyciela trzeba złożyć w odpowiednim terminie – w przypadku szkód majątkowych najpóźniej do trzech lat od zaistnienia szkody. W przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci bliskiej osoby przedawnienie tego roszczenia upływa po 20 latach. Złożenie pozwu rekomendowane jest dopiero wtedy, gdy wcześniejsze działania (negocjacje przedsądowe lub ugodowe) nie przyniosły spodziewanego wyniku.