Finanse

Bezpłatny generator not księgowych – skorzystaj z niego, gdy kontrahent nie opłaca faktur

Potrzebujesz użyć generator not księgowych? Zobacz tu.

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później styka się z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 100 lub 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać natychmiast czy stosować jako jeden z kroków działań windykacyjnych?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Warto wspomnieć, że notę księgową można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie naruszy budowanych często przez lata dobrych kontaktów partnerskich. Przecież poślizg w przelaniu należności za fakturę może być kwestią przejściowych problemów z wypłacalnością albo zwyczajnego przeoczenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

W chwili, kiedy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się we wspomnianym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się na bazie średniego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego darmowo na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności w firmach, która wyposażona jest również w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]