Finanse

Twoja firma ma problemy finansowe? Skorzystaj z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego

Nie wszystkie firmy odnoszą sukces w swojej branży. Nierzadko w wyniku niedochodowych umów, ryzykownego zarządzania bądź po prostu niemożliwych do przewidzenia okoliczności, dług przedsiębiorstwa zaczyna rosnąć tak raptownie, iż pojawia się obawa o niewypłacalność w stosunku do wierzycieli czy wręcz o bankructwo przedsiębiorstwa. W takich wypadkach trzeba skorzystać z porady doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – tylko po zaliczonym egzaminie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Obecna ustawa Prawo restrukturyzacyjne weszła w życie w styczniu 2016 r. Na mocy artykułów tej ustawy nadawana wcześniej licencja syndyka przeobraziła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona nadawana przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym, które spełniają wymagania wyliczone w art. 3 obowiązującej aktualnie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to między innymi: całkowita zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem bądź jego częścią, posiadanie tytułu magistra, posiadanie polskiego obywatelstwa i uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin jest organizowany nie rzadziej niż co pół roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego rozwiązują zadanie problemowe, jak również udzielają odpowiedzi na sto pytań testowych z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa oraz finansów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Jak pomaga firmie doradca restrukturyzacyjny?

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym przyznała doradcom szersze uprawnienia niż te, które posiadali syndycy przed 2016 r.. Syndyk podejmował działania jedynie na polecenie sądu. Aktualnie doradca restrukturyzacyjny może wspierać firmę na długo przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. poprzez dokonanie analizy sytuacji, w jakiej znalazła się przedsiębiorstwo i wskazanie najkorzystniejszego w danej sytuacji kierunku restrukturyzacji czy opracowanie poprawnego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może również być reprezentantem dłużnika w rozmowach mediacyjnych z wierzycielami w czasie postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspierać swoją wiedzą wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Restrukturyzacja to w szeregu przypadków trudny i wielowątkowy proces, zatem ważne jest, aby doradca restrukturyzacyjny był w stanie w jasny sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego położenie. Preferowaną cechą doradcy będzie także świetna orientacja w sektorze gospodarki, w której funkcjonuje zadłużone przedsiębiorstwo, bowiem upraszcza to opracowanie planu restrukturyzacji oraz odnalezienie i przedłożenie dłużnikowi potencjalnych źródeł finansowania.