Usługi

Co mają na celu badania operatorów?

Badania operatorów Bielsko - dowiedz się więcej o tych usługach.

Gdy wspomina się o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zwykle łączymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą się im poddać. Obowiązek ten prawo nakłada także na operatorów dźwigów, wózków, koparek i podobnych sprzętów. Dlaczego jest taka konieczność i co jest badane?

Dlaczego badania operatorów są obowiązkowe?

Ustawa wyraźnie wskazuje, które grupy zawodowe muszą zrobić badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których wysoka sprawność psychofizyczna jest kluczowa dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób postronnych. Poza tym, jeśli chodzi o warunki, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, relatywnie często dochodzi w nich do wypadku, a większość z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli brakiem koncentracji, kłopotami ze wzrokiem bądź nieodpowiednią reakcją. Zdolności te pogarszają się wraz z wiekiem, a także wskutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej się zalicza, i z tego powodu przeprowadzanie tego typu badań jest kluczowe.

Jak przebiegają badania operatorów?

Badania, którym poddaje się operatorów i kierowców, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Kontroluje się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o widzenie po zmierzchu i umiejętności wzrokowo – ruchowe, a ponadto poziom koncentracji, prędkość reakcji oraz zdolność oceny odległości. Istotna jest też przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe przecząco lub twierdząco, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zazwyczaj nie trwają one dłużej niż trzydzieści minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo wyniki są ważne, to jest to uzależnione przede wszystkim od wieku osoby, której dotyczą. Przeważnie są to 3-4 lata, zaś w przypadku osób powyżej pięćdziesięciu lat – 1-2 lata.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]