Usługi

Jakie usługi świadczy prywatny detektyw?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się popularnością. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają pomocne też dla przedsiębiorców – umożliwiają np. sprawdzenie czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim faktycznie jest niezdolny do pracy lub czy informacje zawarte przez niego w podaniu o pracę są prawdziwe. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu których zagadnień może być pomocny.

Prywatny detektyw – niezbędna jest licencja

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę detektywa. Żeby legalnie wykonywać ten zawód, należy posiadać stosowną licencję, którą otrzymuje się po zaliczeniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, że osoby podchodzące do testu muszą też spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, obywatelstwa któregoś z krajów należących Unii Europejskiej oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Wymogiem jest także bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywów?

Gros zadań, które realizują detektywi dotyczy różnego typu kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się między innymi kiedy mamy podejrzenie, że nasz partner nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie się nim opiekuje. Detektyw pomoże nam też określić rzeczywistą wysokość zarobków byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.