Budownictwo Usługi

Osuszanie po zalaniu zleć ekipie specjalistów

Nawet gdy budowla stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe przebiegają dość nisko, istnieje zagrożenie, że z biegiem czasu ściany będzie przenikać woda. Może się to wydarzyć również nagle z powodu podtopienia czy też w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a czasem pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w następstwie osłabionej lub błędnie wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie domu – w pierwszej kolejności identyfikacja przyczyn

Wilgotne mury nie oznaczają od razu, iż budynek nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim trzeba rozpocząć od wykrycia przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak toalety, niewietrzone piwnice i kuchnie wykwitająca na ścianach pleśń jest często następstwem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego tarasu albo dachu. Takie sytuacje wymagają użycia jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia stosownej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, zastosowania powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i ściany obiektu lub gdy doszło do podtopienia w wyniku powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już zadaniem dla profesjonalistów z zakresu hydroizolacji.

Metody osuszania ścian

Specjaliści, którzy posiadają obszerne kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoją pracę od diagnozy genezy zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Stanowi to bazę do wyselekcjonowania najodpowiedniejszych sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki puchną i odpadają, a na murach tworzą się plamy, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wilgoci przez ściany. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda wspina się wzwyż – niekiedy nawet na kilka metrów. Zdarza się to częstokroć, zwłaszcza w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić odtwarzając izolację poziomą ścian, która przystopuje wznoszenie się wilgoci ku górze. Kolejnym etapem, rzecz jasna po odpowiednim przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz wykonanie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie domów wymaga nieraz odtworzenia hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem profesjonalnego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej mat bentonitowych, izolacji bitumicznej czy papy termozgrzewalnej, a w następnej kolejności nałożenie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. Nierzadko potrzebne będzie również naprawa łączenia izolacji ścian z izolacją innych części budowli, jak płyty żelbetowe posadzkowe, stropy żelbetowe i dylatacje.