Usługi

Rozwój kompetencji pracowników – jak wygląda audyt personalny?

Wejdź na janklusak.pl, aby odnaleźć informacje dotyczące rozwoju kompetencji pracowników

Wzrasta grono pracodawców, którzy zauważają, iż rozwój pracowników znamiennie wpływa na powodzenie całej firmy. Zaangażowana kadra posiadająca szeroki arsenał umiejętności miękkich to ważny fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – uznane techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników pozwalający na ewaluację ich osobistych predyspozycji oraz kompetencji może pomóc pracodawcy w kompletowaniu zespołu, który będzie przygotowany na najtrudniejsze wyzwania. Za pośrednictwem audytu Assessment Center/Development Center zrealizowanego przez doświadczonego specjalistę można ujawnić, który z pracowników posiada zdolności kierownicze i będzie odpowiednim liderem teamu. Sesje AC/DC mogą być przeprowadzane różnorodnymi metodami – przykładowo w postaci sesji grupowych oraz indywidualnych. W trakcie audytów z pracownikami wykorzystywane są uznane techniki szkoleniowe, np. zadania w grupach, symulacje, case study (omówienie danego przypadku) oraz wywiady. Dzięki nim można wydobyć skryty potencjał kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można kontynuować pracę z załogą w postaci coachingu.

Na czym polegają sesje AC/DC i rozwój kompetencji pracowników?

Rzetelny audyt jest rozdzielona na kilka faz. Zaczyna się od analizy kompetencji niezbędnych do pełnienia danej funkcji w przedsiębiorstwu. Później audytor przygotowuje narzędzia, które zostaną wykorzystywane w czasie sesji. Trzecim stadium jest zakomunikowanie intencji sesji i tego, co chce się podczas niej wypracować. Równie istotne jest też miejsce, w którym będą przeprowadzone audyty zespołów – musi one gwarantować komfort, który pomoże zrealizować cele sesji. Sam audyt AC/DC (grupowy lub indywidualny) jest przeprowadzany przez doświadczonych doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa od czterech do sześciu godzin. Po jej zakończeniu Klient otrzymuje spersonalizowany, wyczerpujący raport, w którym zawarta jest analiza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich silne strony oraz podane są zalecenia, jak powinien być prowadzony kolejną fazę rozwoju pracowników. Audyt wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]