Usługi

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Po więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków zajrzyj tu

Kilka ostatnich lat to okres napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, że pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia studiów czy też zatrudnienia w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są konieczne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Rosji, Białorusi bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi dowody osobiste oraz prawa jazdy, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, a także akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]