Usługi

Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Skieruj się na https://tinyurl.com/yedl4czo, aby otrzymać informacje dotyczące cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na rynki z całego świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie biura tłumaczeń realizują setki zwykłych i poświadczonych przekładów na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i różnych firm.

Mimo, że w sieci bez problemu można wyszperać darmowe platformy oferujące translację, długo jeszcze nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest nieraz koniecznością, przykładowo jeśli musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak wstępnie oszacować koszt przekładu. Co zatem wpływa na koszt tłumaczeń?

Czas realizacji, język, typ tłumaczenia – to wpływa na finalny koszt usługi

Końcowy koszt translacji tekstu kształtują następujące czynniki:
1. Kierunek translacji. Translacja na język polski jest generalnie o wiele tańsza aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (holenderski, angielski) albo romańskich (hiszpański, włoski) będzie zasadniczo tańszy aniżeli translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) lub słowiańskich (np. ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego).
3. Czas ukończenia przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “na już” musimy szykować się na wyższy koszt.
4. Poziom trudności tłumaczenia albo problematyka dokumentu. Przekład opracowań medycznych, kontraktów handlowych bądź prac akademickich kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla danej specjalizacji, ale także stosowną wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić podczas translacji niewybaczalnych pomyłek.

Tłumaczenie zwykłe a poświadczone

Warto zaznaczyć, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo paszport lub świadectwa szkolne (certyfikat ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny, jak również zaznacza czy tłumaczenie wykonano z odpisu, kopii lub oryginału. Tłumacze przysięgli najczęściej określają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów tożsamości oraz świadectw, z kolei w razie niezbędności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi wylicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu poświadczonym jest to 1125 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]