Wszystko o zdrowiu

Kurs – pierwsza pomoc

W Polsce każdego roku ginie parę tysięcy osób tylko z tego powodu, że świadkowie zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki. Odpowiedzią na te niechlubne dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do dobrego zachowywania się w sytuacjach zagrożenia życia.

Jaką drogą odbyć kurs pierwszej pomocy?

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Zajęcia przez Internet są na pewno wygodniejsze i tańsze, jednak nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia bezpośrednie wykorzystują specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania symulacji z pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Tematy, jakie pojawią się w czasie kursu, zależą od wspólnych uzgodnień organizatorów z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, powinny się w nim pojawić następujące elementy: bezpieczeństwo własne, a także skuteczne wezwanie pomocy. W części interaktywnej powinniśmy nauczyć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, opatrywać rany oraz jakie działania powziąć, w przypadku omdleń czy zawału mięśnia sercowego.