Budownictwo Zakupy

Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Wszystko o kontenery produkcja

Nie wszystkie odpady powinny trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, a także odpadów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z przechowywaniem i przewozem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na substancje ciekłe albo gruz

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do przechowywania oraz transportu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak granulaty, trociny czy wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla jakich podmiotów?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Pośród nich można wymienić m.in. brygady sprzątające oraz parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po zapełnieniu transportują do punktu legalnego ich składowania lub recyklingu.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]